Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)


Alles wat je moet weten over de GDPR-voldoening van mijn website voor volwassenen

Wat is GDPR?

De Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) is een wet die de gegevensbescherming regelt voor alle burgers van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Het doel van deze wet is om personen in staat stellen controle te hebben over de verstrekte persoonsgegevens.

Mijn websites zijn in overeenstemming met de GDPR. U kunt er meer over lezen in mijn GDPR-addendum.

Beginselen van de gegevensverwerking

Doorzichtigheid en legitimiteit: persoonsgegevens moeten op een wettige en veilige manier worden verwerkt en moeten gemakkelijk toegankelijk zijn.

Beperking van het doel: gegevens mogen alleen voor de aangegeven doeleinden worden verzameld en gebruikt.

Gegevensminimalisering: alleen de voor verwerking noodzakelijke gegevens worden verzameld.

Uw rechten onder GDPR

Het recht om te worden geïnformeerd over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Het recht van toegang op de persoonlijke gegevens die over u worden bewaard.

Het recht op correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens.

Gegevensbeschermingsfuncties

U, als individu, hebt de recht op toegang tot en beheer van uw eigen Persoonsgegevens. U kunt alles direct binnen uw account doen. Klik op de link waarin u geïnteresseerd bent, en ontdek hoe u uw gegevens kunt beheren.

Uw profiel en info wijzigen of aanpassen

Download uw persoonlijke gegevens

Wis uw persoonlijke gegevens en annuleer de rekening

Bekijk uw betalingsgeschiedenis

Uitschrijven van elk e-mail bericht

Beleid

Ik geef om privacy en mijn websites voldoen aan de GDPR. U kunt alle informatie daarover vinden in de betreffende

Voorwaarden van de Dienst

Privacybeleid

GDPR-addendum

Neem contact op met

Als u vragen hebt over hoe mijn website voldoet aan de GDPR, of als u wilt dat ik actie onderneem met betrekking tot uw Persoonsgegevens, stuur dan een bericht via de contactformulier.

Wees ervan bewust dat geen van de transactiegegevens of betalingswijzen zijn van mijn kant, ik beschik er niet over omdat ze door Epoch en Verotel worden behandeld. Dus, als u daar vragen over heeft kunt u neem rechtstreeks contact op met mijn partners Epoch of Verotel.

Cookies

Cookies op mijn website bevatten geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd, maar Persoonsgegevens die mijn website over u opslaat, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.
Alle statistieken die door de weinige cookies op mijn website worden verzameld, zijn geanonimiseerd (IP-adres) en alle andere informatie die door GDPR als persoonlijk of gevoelig wordt beschouwd, wordt helemaal niet verzameld.

FAQ

Vind hier een lijst met vaak gestelde vragen over GDPR-naleving, en de relevante antwoorden

Nieuws en updates

Ik mag mijn Beleid van tijd tot tijd bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht, daarom wordt uw voortgezette gebruik van deze website na wijzigingen beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen. Daarom adviseer ik u om bekijk ze regelmatig en/of controleer het nieuws op eventuele wijzigingen.