Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)


Wszystko, co musisz wiedzieć o zgodności mojej witryny z RODO dla dorosłych

Co to jest GDPR?

Na stronie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) to ustawa, która dba o ochronę danych wszystkich obywateli Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Celem tego prawa jest. umożliwienie osobom fizycznym sprawowania kontroli nad danymi osobowymi.

Moje strony internetowe są zgodne z GDPR. Więcej na ten temat możesz przeczytać w moim Uzupełnienie GDPR.

Zasady przetwarzania danych

Przejrzystość i legitymizacja: dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zgodny z prawem i bezpieczny oraz powinny być łatwo dostępne.

Ograniczenie celu: dane powinny być gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w deklarowanych celach.

Minimalizacja danych: do przetwarzania zbierane są tylko potrzebne dane.

Twoje prawa zgodnie z GDPR

Prawo do informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Prawo dostępu do danych osobowych przechowywanych na Państwa temat.

Prawo do sprostowania nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.

Funkcje ochrony danych

Ty, jako osoba fizyczna, masz prawo do uzyskania dostępu do własnych danych osobowych i zarządzania nimi. Wszystko możesz zrobić bezpośrednio w ramach swojego konta. Kliknij interesujący Cię link i dowiedz się, jak zarządzać swoimi danymi.

Modyfikuj lub edytuj swój profil i informacje

Pobierz swoje dane osobowe

Usunąć swoje dane osobowe i zlikwidować konto

Zobacz historię swoich płatności

Wypisanie się z dowolnej wiadomości e-mail

Polityka

Dbam o prywatność i moje strony internetowe są zgodne z GDPR. Wszystkie informacje z tym związane znajdziesz w odpowiednim

Warunki korzystania z usług

Polityka prywatności

Uzupełnienie GDPR

Kontakt

Aby zadać jakiekolwiek pytanie dotyczące zgodności mojej strony internetowej z GDPR lub jeśli potrzebujesz, abym podjął jakiekolwiek działania dotyczące Twoich danych osobowych, wyślij wiadomość za pośrednictwem formularz kontaktowy.

Należy pamiętać, że żadna z informacji o transakcjach lub metodach płatności nie jest po mojej stronie, nie mam ich, ponieważ są one obsługiwane przez Epoch i Verotel. Dlatego jeśli masz pytania w tej sprawie możesz skontaktuj się bezpośrednio z moimi partnerami Epoka lub Verotel.

Cookies

Pliki cookie na mojej stronie internetowej nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkownika, ale dane osobowe przechowywane przez moją stronę internetową mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi i uzyskanymi z plików cookie.
Wszelkie statystyki uzyskane przez kilka plików cookie mojej witryny zostały zanonimizowane (adres IP), a wszelkie inne informacje, które mogą być uznane za dane osobowe lub wrażliwe przez RODO, nie są w ogóle gromadzone.

FAQ

Znajdź tutaj lista często zadawanych pytań o zgodności z GDPR, a także odpowiednie odpowiedzi

Wiadomości i aktualizacje

Ja mogę aktualizować moją Politykę od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te obowiązują natychmiast, dlatego dalsze korzystanie z tej strony po zmianach uważa się za akceptację tych zmian. W związku z tym radzę okresowo je przeglądać i/lub sprawdzać aktualności pod kątem wszelkich zmian.