Allmän dataskyddsförordning (GDPR)


Everything you need to know about my website’s Adult GDPR compliance

Vad är GDPR?

The Allmän dataskyddsförordning (GDPR) är en lag som reglerar dataskyddet för alla medborgare i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Syftet med denna lag är att ge enskilda personer möjlighet att ha kontroll över de givna personuppgifterna.

Mina webbplatser är förenliga med GDPR. Du kan läsa mer om det i min Tillägg till GDPR.

Principer för databehandling

Öppenhet och legitimitet: Personuppgifter bör behandlas på ett lagligt och säkert sätt och bör vara lättillgängliga.

Begränsning av syftet: Uppgifter bör samlas in och användas endast för de angivna ändamålen.

Minimering av uppgifter: endast nödvändiga uppgifter samlas in för behandling.

Dina rättigheter enligt GDPR

Rätten att bli informerad om insamling och behandling av dina personuppgifter.

Rätten till tillgång till de personuppgifter som finns om dig.

Rätten till rättelse av felaktiga, oriktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Funktioner för dataskydd

Du som individ har rätt att rätt att få tillgång till och hantera dina egna personuppgifter. Du kan göra allt direkt på ditt konto. Klicka på den länk som du är intresserad av och ta reda på hur du kan hantera dina uppgifter.

Ändra eller redigera din profil och information

Ladda ner dina personuppgifter

radera dina personuppgifter och avsluta kontot

Se din betalningshistorik

Avregistrera dig från alla e-postmeddelanden

Policies

Jag bryr mig om integritet och mina webbplatser är GDPR-kompatibla. Du kan hitta all information om detta i den relevanta

Villkor för tjänsten

Integritetspolicy

Tillägg till GDPR

Kontakta

Om du vill ställa någon fråga om hur min webbplats följer GDPR, eller om du vill att jag ska vidta någon åtgärd med avseende på dina personuppgifter, skicka ett meddelande via kontaktformulär.

Var medveten om att Ingen av transaktionsuppgifterna eller betalningsmetoderna finns hos mig, jag har dem inte eftersom de hanteras av Epoch och Verotel.. Om du har frågor om detta kan du därför kontakta direkt mina samarbetspartners Epok eller . Verotel.

Cookies

Cookies on my website do not contain any information that personally identifies a user, but Personal Data that my website stores about you may be linked to the information stored in and obtained from cookies.
Any statistics got by the few cookies my website have have been anonymized (IP address) and any other information that may be considered personal or sensitive by GDPR is not collected at all.

VANLIGA FRÅGOR

Här hittar du en Lista över vanliga frågor om efterlevnad av GDPR, och relevanta svar

Nyheter och uppdateringar

Jag kan uppdatera mina policyer från tid till annan utan föregående meddelande.. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart och därför anses din fortsatta användning av denna webbplats efter ändringarna innebära att du godkänner ändringarna. Jag råder dig därför att review them periodically and/or check the news for any changes.