Privacybeleid


Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen door dit beleid en alle toepasselijke wetten na te leven wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Deze pagina dient om u te informeren over ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten van de GDPR, indien iemand besloten heeft onze website te gebruiken. Door in te stemmen met dit Privacybeleid geeft u ons toestemming om uw Persoonsgegevens specifiek voor de genoemde doeleinden te verwerken.

Als u ervoor kiest onze website te gebruiken, dan stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in verband met dit beleid. Als u het er niet mee eens bent, is uw enige verhaal het niet gebruiken van onze website.

Wij zullen uw informatie met niemand anders gebruiken of delen dan zoals beschreven in dit Privacybeleid.

De termen die gebruikt worden in dit Privacybeleid hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn op Mistresskym.com, tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid.

 

Verzameling en gebruik van informatie

Tijdens het gebruik van onze Website kan u gevraagd worden om persoonlijke informatie te verstrekken die u vrijwillig verstrekt.

Met uw toestemming gebruiken wij uw informatie om u de diensten te leveren die u hebt aangevraagd en/of waarvoor u hebt betaald. Wij gebruiken uw informatie om informatie en/of aangepaste diensten aan u te leveren - tenzij u ons vraagt dit niet te doen.

U kunt de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde inzien, corrigeren, wissen en beperken door contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

 

Logboekgegevens

Wij anonimiseren de gegevens die wij van u verzamelen (de laatste cijfers van uw IP-adres). Op deze manier zijn wij niet in staat u te traceren of precieze geolocatiegegevens te verzamelen uit uw IP-adres, dat de enige persoonsgegevens zijn die wij verzamelen.

 

Cookiebeleid

Een cookie is een bestand met een kleine hoeveelheid gegevens dat gewoonlijk wordt gebruikt als een anonieme unieke identificatiecode. Het wordt door een webserver naar een webbrowser gestuurd en door de browser opgeslagen. Cookies bevatten doorgaans geen informatie aan de hand waarvan een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Mistresskym.com maakt gebruik van "cookies" om uw toegang tot onze website te verbeteren. Voor meer informatie daarover kunt u terecht op de GDPR-hoogtepunten.

 

Hoe lang we uw Persoonsgegevens bewaren

Zolang u klant bij ons bent, behouden wij ons het recht voor om alle gegevens te bewaren die wij nodig hebben om onze contractuele verplichting na te komen. Niets meer dan dat. Maar u kunt op elk moment uw gegevens downloaden, ons vragen welke gegevens wij van u hebben, deze gegevens downloaden en uw toestemming intrekken om deze gegevens op onze servers te laten staan. U kunt dat gemakkelijk doen vanuit uw "mijn account" sectie. Als u besluit om uw abonnement bij ons op te zeggen, dan zullen wij de meeste persoonlijke gegevens met betrekking tot uw persona binnen een paar uur verwijderen. We bewaren alleen de financiële gegevens totdat we aan onze wettelijke verplichtingen hebben voldaan."

 

Derden

Wij kunnen vertrouwde derde bedrijven en individuen in dienst nemen om onze Dienst te vergemakkelijken, om de Dienst namens ons te verlenen en uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Indien u ons uw toestemming geeft, zullen deze derden toegang hebben tot uw Persoonlijke Informatie, maar alleen tot die informatie die nodig is om deze taken namens ons uit te voeren en zijn zij verplicht deze informatie niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken.

Wij kunnen echter niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw Persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze bedrijven te lezen.

 

Links naar andere sites

Onze Website kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan het Privacybeleid van deze websites te lezen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of websites van derden.

 

Beveiliging

Wij waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw informatie aan ons, dus streven wij ernaar aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele methode van transmissie over het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is, en wij kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Wanneer u een lidmaatschap koopt wordt u doorgestuurd naar de beveiligde servers van onze betalingshandelaar, daarom worden uw betalingsgegevens niet opgeslagen of bekeken door ons op onze website. Raadpleeg het privacybeleid van de handelaar voor meer informatie.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op uw Persoonsgegevens binnen 72 uur.

 

Uw rechten

U hebt rechten onder de GDPR (lees meer op onze speciale pagina hier):

  • om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens
  • informatie te krijgen over de wijze waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt
  • om uw Persoonsgegevens te laten corrigeren
  • om in bepaalde omstandigheden uw Persoonsgegevens te laten wissen
  • bezwaar te maken tegen of de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens
  • om in bepaalde omstandigheden uw Persoonsgegevens aan uzelf of aan een ander bedrijf te laten overdragen.

U hebt ook het recht om, indien nodig, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (GDPR).

 

Privacy van kinderen

Onze Websites richten zich niet tot personen onder de leeftijd van 18 jaar (21 in de VS en in andere landen).

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen onder de 18 (21 in de VS en in andere landen). In het geval dat wij ontdekken dat een minderjarige ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen wij deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we in staat zullen zijn om de nodige acties te ondernemen.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving. Waar mogelijk, zullen wij u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door deze te plaatsen in de "updates" sectie in het ledengedeelte. Deze wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht, daarom wordt uw voortgezette gebruik van deze website na wijzigingen beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Wij zullen ons altijd houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) wanneer wij omgaan met uw Persoonsgegevens.

Eigenaar van de inhoud, website en gegevensverwerker:

Mantodea
La Nuova Posta Snc
Via Luino 26
IT-21037 Lavena Ponte Tresa (VA)

Laatst bijgewerkt: 29 februari 2024