Miękkie BDSM: nowy początek

Miękkie bdsm w końcu stało się silną częścią mojego stylu życia. Era wanilii dobiegała końca, więc było mnóstwo czasu i miejsca na nowe praktyki femdom. Podobnie ja byłam tak gotowa na nowy początek.

Dołącz teraz aby obejrzeć pełny film

I dreamed of having a soft bdsm and femdom relationship for a long time. It was always in my head until it became a kind of obsession. Naprawdę chciałem być dommenieprofesjonalną dominatrix. W związku z tym soft bdsm musiał być częścią mojego życia i codziennej rutyny. 

Nie wiedziałem zbyt wiele na ten temat, więc. pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było dowiedzenie się więcej o tym. Oglądałam filmiki w sieci i wyobrażałam sobie, jak by to było dla mnie być w związku prowadzonym przez kobietę. Za każdym razem tak się podniecałam, że myślenie o tym wystarczało.

Im więcej dni mijało, tym bardziej skłoniło mnie to do zanurzenia się w tych stosunkowo nowych praktykach. W końcu przyszedł czas na rozpoczęcie tej relacji z moim partnerem. Zauważyłam, że on mnie w tym naśladował. Lubił na przykład widzieć mnie bardziej dominującą i zmysłową. Po cichu poddał się i powoli zaczął oddawać mi całą władzę. W konsekwencji, To ja kierowałem, moje pragnienie stało się prawdą!

Nasz związek stał się Relacja 24/7 femdom i soft bdsm.

Mamy teraz kontrakt bdsm określenie naszych ról, praw i obowiązków, granic itp. Co więcej, kupiłem pierwsze narzędzia BDSM jako prezent dla mojego uległego. Jest to obroża wraz ze smyczą, już widzę go szczęśliwego i uległego w niej. Wkrótce kupię kilka innych przedmiotów, na mojej liście mam: klatkę cnoty, pejcz, wiosło, knebel, kajdanki, dildo... być może także strapon. Jestem pewien moja uległość również nie może się doczekać doświadczenia nowych praktyk seksualnych. 

To koniec roku, ale dla mnie to nowy początek. Moja transformacja odbywa się (...) 

A new beginning, in general, holds profound significance in the tapestry of human experience, symbolizing renewal, growth, and the prospect of positive change. Whether it manifests as a personal reinvention, a career shift, or an intimate transformation, embarking on a new chapter brings about a cascade of effects that resonate on multiple levels.

At an individual level, a new beginning is akin to hitting the reset button, allowing for introspection and the opportunity to shed old habits, beliefs, or relationships that may no longer serve one’s well-being. It injects a sense of vitality into life, igniting motivation and enthusiasm. This rejuvenation often leads to enhanced mental and emotional well-being, fostering resilience and adaptability in the face of challenges.

Soft BDSM: the importance of a "new start"

In intimacy, a new beginning can be a catalyst for innovation and sexual experiences.

However, the effects of a new beginning are not always immediate or uniformly positive. Change can be accompanied by challenges, uncertainty, and resistance, even in a soft BDSM relationship. Navigating these complexities demands courage, resilience, and a willingness to learn from both rewards and punishments.

Following your own feelings in intimacy, unburdened by external judgment, is crucial for authentic connections. Embracing your emotions fosters genuine self-expression and vulnerability, creating a space where trust and understanding can flourish. This is valid for both Mistress and submissive in a soft BDSM relationship.

By prioritizing your feelings over societal expectations or potential judgment, you cultivate an environment where true intimacy can thrive. This self-awareness and acceptance not only strengthen personal relationships but also contribute to a more fulfilling and honest connection with yourself. It’s a liberating journey that celebrates individual authenticity, fostering a deep sense of connection and satisfaction in both personal and intimate spheres of life.

 

For more info, read this post from my blog!