Zachte BDSM: een nieuw begin

Zachte bdsm werd eindelijk een sterk deel van mijn levensstijl. Het vanille tijdperk was voorbij, dus er was genoeg tijd en ruimte voor nieuwe femdom praktijken. Ik was ook zo klaar voor een nieuw begin.

Meld je nu aan om de volledige video te bekijken

I dreamed of having a soft bdsm and femdom relationship for a long time. It was always in my head until it became a kind of obsession. Ik wilde echt een domme wordeneen niet-professionele dominatrix. Als gevolg daarvan moest soft bdsm deel uitmaken van mijn leven en dagelijkse routine. 

Ik wist niet veel over dit onderwerp, dus de het eerste wat ik deed was er meer over te weten komen. Ik bekeek video's online en stelde me voor hoe het voor mij zou zijn om in een door vrouwen geleide relatie te zijn. Elke keer werd ik zo opgewonden, er aan denken was genoeg.

Hoe meer dagen verstreken, hoe meer leidde het ertoe dat ik me ging verdiepen in deze relatief nieuwe praktijken. Eindelijk was het tijd om deze relatie met mijn partner te beginnen. Ik merkte dat hij me hierin volgde. Hij vond het bijvoorbeeld fijn om mij dominanter en sensueler te zien. Hij gaf zich stilletjes over en begon mij langzaam alle macht te geven. Bijgevolg, Ik was degene die de leiding had, mijn wens werd werkelijkheid!

Onze relatie werd een 24/7 femdom en zachte bdsm relatie.

We hebben nu een bdsm contract het bepalen van onze rollen, rechten en plichten, grenzen, enz. Bovendien kocht ik het eerste BDSM gereedschap als een cadeau voor mijn onderdanige. Het is een halsband inclusief leiband, ik zie hem al blij en onderdanig het dragen. Binnenkort zal ik wat andere objecten kopen, in mijn lijst heb ik: kuisheidskooi, zweep, paddle, knevel, handboeien, een dildo... mogelijk ook een strapon. Ik ben er zeker van mijn onderdanige kijkt er ook naar uit om nieuwe seksuele praktijken te ervaren. 

Het is het einde van het jaar maar, voor mij, is het een nieuw begin. Mijn transformatie plaatsvindt... 

A new beginning, in general, holds profound significance in the tapestry of human experience, symbolizing renewal, growth, and the prospect of positive change. Whether it manifests as a personal reinvention, a career shift, or an intimate transformation, embarking on a new chapter brings about a cascade of effects that resonate on multiple levels.

At an individual level, a new beginning is akin to hitting the reset button, allowing for introspection and the opportunity to shed old habits, beliefs, or relationships that may no longer serve one’s well-being. It injects a sense of vitality into life, igniting motivation and enthusiasm. This rejuvenation often leads to enhanced mental and emotional well-being, fostering resilience and adaptability in the face of challenges.

Soft BDSM: the importance of a "new start"

In intimacy, a new beginning can be a catalyst for innovation and sexual experiences.

However, the effects of a new beginning are not always immediate or uniformly positive. Change can be accompanied by challenges, uncertainty, and resistance, even in a soft BDSM relationship. Navigating these complexities demands courage, resilience, and a willingness to learn from both rewards and punishments.

Following your own feelings in intimacy, unburdened by external judgment, is crucial for authentic connections. Embracing your emotions fosters genuine self-expression and vulnerability, creating a space where trust and understanding can flourish. This is valid for both Mistress and submissive in a soft BDSM relationship.

By prioritizing your feelings over societal expectations or potential judgment, you cultivate an environment where true intimacy can thrive. This self-awareness and acceptance not only strengthen personal relationships but also contribute to a more fulfilling and honest connection with yourself. It’s a liberating journey that celebrates individual authenticity, fostering a deep sense of connection and satisfaction in both personal and intimate spheres of life.

 

For more info, read this post from my blog!