Hizmet Koşulları


Mantodea tarafından işletilen mistresskym.com Web Sitesini ("Hizmet") kullanmadan önce lütfen bu Hizmet Koşullarını ("Koşullar", "Hizmet Koşulları") dikkatlice okuyun. ("biz", "biz" veya "bizim").

 

 1. Giriş

mistresskym.com Web Sitesine erişerek, bu Şartlara, yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı ve yürürlükteki yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu Şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesini kullanmanız veya bu Web Sitesine erişmeniz yasaktır.

Bu Web Sitesinde yer alan materyaller yürürlükteki telif hakkı ve ticari marka yasaları tarafından korunmaktadır.

Yetişkinlere yönelik içerik içerdiğinden, reşit olmayanların veya 18 yaşın altındaki kişilerin veya ülkenizdeki yasal yaşın (örneğin ABD'de 21) bu Web Sitesini kullanmasına izin verilmez. Şüpheli durumlar için kimlik doğrulaması istenecektir.

Reşit değilseniz veya aşağıdaki şartları kabul etmiyorsanız, lütfen şimdi ayrılın. Kalmaya karar verirseniz, bunu beyan edersiniz:

 • ülkenizde yetişkinlere yönelik içerikleri ziyaret etmek için yasal yaştasınız (örn. 18+ veya 21+)
 • ülkenizdeki yasal yaşın altındaki herhangi bir kişiyi dahil etmeyeceksiniz
 • web si̇tesi̇ne gönüllü olarak gi̇rdi̇ni̇z, sonuçlarinin farkindasiniz ve eylemleri̇ni̇zden yalnizca si̇z sorumlusunuz
 • web si̇tesi̇ sahi̇pleri̇ni̇, sağlayicilarini ve yaraticilarini ortaya çikabi̇lecek her türlü sorumluluktan muaf tutar ve i̇bra edersi̇ni̇z
 • web sitesi içeriğini üçüncü taraflarla paylaşmayacaksınız
 • bu web sitesi Hizmet Şartlarını kabul etmiş sayılırsınız, Gizlilik Politikası, GDPR Ekive yerel yasalar
 • Bu web sitesindeki herhangi bir sayfaya yer imi koymak veya doğrudan erişmek, bu Sözleşmenin zımnen kabul edildiği anlamına gelir

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Web sitemizdeki tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları ile ticari markalar, logolar, hizmet markaları ve ticari takdim şekli gibi materyallerin sahibiyiz ve bunları kontrol ediyoruz.

Web sitemizdeki tüm telif hakları, diğer fikri mülkiyet hakları ve materyaller açıkça saklıdır.

Her durumda açık yazılı iznimiz olmadan Mistress Kym'nin adını veya ticari markalarını kullanan herhangi bir meta etiketi veya başka bir "gizli metin" kullanamazsınız.

İçeriklerimiz bize aittir, bu nedenle son kullanıcının gönderimini izleme yükümlülüğümüz yoktur.

 

 1. Kısıtlamalar

İNDİRİCİLER YASAKTIR: Otomatik indiricilerin kullanımı kesinlikle yasaktır. İndiriciler büyük miktarda kaynak ve bant genişliği kullanır, bu da diğer üyelerin daha az kaynağa sahip olacağı anlamına gelir.

Aşağıdakilerin tümünden özellikle kısıtlanmış durumdasınız:

 • herhangi bir Web sitesi materyalini başka herhangi bir ortamda yayınlamak;
 • Web sitesi materyalini değiştirmek veya kopyalamak;
 • herhangi bir Web sitesi materyalini satmak, alt lisanslamak ve/veya başka bir şekilde ticarileştirmek;
 • herhangi bir Web sitesi materyalini kamuya açık olarak icra etmek ve/veya göstermek;
 • Bu Web Sitesini, bu Web Sitesine zarar veren veya verebilecek herhangi bir şekilde kullanmak;
 • Bu Web Sitesini, kullanıcıların bu Web Sitesine erişimini etkileyecek herhangi bir şekilde kullanmak;
 • Bu Web Sitesini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak kullanmak veya herhangi bir şekilde Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya ticari kuruluşa zarar verebilir;
 • Bu Web Sitesi ile ilgili olarak herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya diğer benzer faaliyetlerde bulunmak;
 • Bu Web Sitesini herhangi bir reklam veya pazarlama yapmak için kullanmak;
 • Web sitesi materyallerinden herhangi bir telif hakkı veya diğer tescilli notları kaldırmak;

Bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ederseniz, aboneliğiniz herhangi bir zamanda tarafımızdan feshedilebilir. Bu aboneliğin sona ermesi üzerine, elektronik veya basılı formatta elinizde bulunan tüm indirilmiş materyalleri imha etmeniz gerekir.

 

 1. Sorumluluk Reddi

Garanti veya temsil etmiyoruz:

(a) Web sitemizde yayınlanan bilgilerin eksiksizliği veya doğruluğu;

(b) Web Sitesindeki materyalin güncel olduğunu; veya

(c) Web Sitesinin veya Web Sitesindeki herhangi bir hizmetin kullanılabilir kalacağını.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni tüm garantileri reddederiz. Güvenliği ciddiye almamıza rağmen, bunu garanti edemeyiz. Bu nedenle, Web Sitesinin ve size gönderilen elektronik iletişimlerin virüs veya diğer zararlı nesnelerden arınmış olmayabileceğini anlıyorsunuz.

 

 1. Değişiklikler

Web Sitesi hizmetlerimizin herhangi birini veya tamamını durdurma, askıya alma veya değiştirme ve Web Sitemizi/Hizmetimizi yayınlamayı durdurma hakkımızı tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın veya açıklama yapmaksızın saklı tutarız; ve bu Hizmet Koşullarında aksi açıkça belirtilmedikçe, herhangi bir Hizmetin durdurulması veya değiştirilmesi veya Web Sitesini yayınlamayı durdurmamız durumunda herhangi bir tazminat veya başka bir ödeme alma hakkınız olmayacaktır.

Fiyatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

 

 1. Diğer Sitelere Bağlantılar

Web Sitemiz üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız, o siteye yönlendirilirsiniz. Bu harici sitelerin tarafımızca işletilmediğini unutmayın. Bu nedenle, bu web sitelerinin Hizmet Şartlarını ve Gizlilik Politikasını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

Herhangi bir üçüncü taraf site veya web sitesinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Üçüncü taraf web sitelerine verilen bağlantılar, bu bağlantılarda potansiyel ihlal içerikleri bulunması durumunda kaldırılacaktır.

 

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Mistresskym.com, herhangi bir ihmale bakılmaksızın, içeriği ve bu Web Sitesi aracılığıyla erişilen herhangi bir içerik dahil olmak üzere, bu Web Sitesinden kaynaklanan, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir şekilde doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan (avukat ücretleri ve kar veya tasarruf kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır.

Web Sitemizin kişisel sorumluluğunu sınırlandırmakta menfaatimiz olduğunu ve bu menfaati göz önünde bulundurarak sınırlı sorumlu bir kuruluş olduğumuzu kabul edersiniz; bu Hüküm ve koşullarla bağlantılı olarak uğradığınız herhangi bir kayıpla ilgili olarak Web Sitemize karşı kişisel olarak herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

 

 1. Terimlerin Değişimi

Mistresskym.com'un bu Şartları herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın revize etmesine izin verilir ve bu Web Sitesini kullanarak bu Şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya kullanmaya devam ederek, revize edilen Şartlara tabi olmayı kabul edersiniz. Yeni Şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitesini/Hizmeti kullanmayı bırakın.

 

 1. Görevlendirme

Mistresskym.com, bu Koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devredebilir, aktarabilir ve alt sözleşme yapabilir. Ancak, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi atamanıza, devretmenize veya alt sözleşme yapmanıza izin verilmez.

 

 1. Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu Koşullar İsviçre yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisini kabul edersiniz.

Bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız, bu haklardan feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların geri kalan hükümleri yürürlükte kalacaktır. Bu Koşullar, aşağıdakilerle birlikte Gizlilik Politikası ve GDPR Eki Hizmetimizle ilgili aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve Hizmetle ilgili aramızda olabilecek önceki anlaşmaların yerini alır ve bunların yerine geçer.

Aboneliğinizle ilgili olarak tarafımıza yapılacak her türlü yasal başvuru hariçtir.

 

 1. Hesap ve Üyelik

Hesabınıza erişmek için kullandığınız kimlik bilgilerini ve kimlik bilgileriniz kapsamındaki herhangi bir faaliyet veya eylemi korumaktan siz sorumlusunuz ve bunları üçüncü taraflarla paylaşmamayı kabul ediyorsunuz.

Hesabınız kullanılarak erişilen içerik yalnızca sizin özel kullanımınız içindir ve tüm sorumluluk size aittir.

Başkalarıyla paylaşılan veya üçüncü taraf web sitelerinde yayınlanan herhangi bir içerik, yasalar uyarınca tam kovuşturmaya ve siteden men edilmeye neden olur. Böyle bir durumda hesabınız derhal feshedilecektir.

 

 1. Fesih

Üyeliğinizi önceden haber vermeksizin istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Üyeliğinizi sona erdirmek isterseniz, yinelenen ödemenizi yalnızca bir sonraki son ödeme tarihinden önce satıcımızın web sitesi aracılığıyla durdurabilirsiniz.

Aboneliğinizi iptal edemeyiz veya sonlandıramayız. Bunu, abone olurken seçtiğiniz satıcı aracılığıyla yapmanız gerekir (örn. Verotel).

Fesih üzerine, artık üyelik içeriğine erişim hakkınız olmayacaktır. İptal işlemi size herhangi bir geri ödeme hakkı vermez.

Ayrıca, hesabınızı tamamen silmek ve "unutulma hakkınız" uyarınca verilerinizi silmek isterseniz (bkz. GDPR'de öne çıkan noktalar), bunu üye profiliniz üzerinden yapabilirsiniz.

 

 1. Tüm Sözleşme

Bu Koşullar, aşağıdaki belgelerle birlikte Gizlilik Politikası ve GDPR Eki Hizmetimizle ilgili aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve önceki tüm anlaşmaların ve mutabakatların yerini alır ve bunların yerine geçer.

 

 1. GDPR Uyumluluk beyanı

Mistresskym.com, AB Genel Veri Koruma Düzenlemelerine (GDPR) saygı duyar ve bunlara uyar.

Bu konuda daha fazla bilgiyi GDPR Eki.

 

 1. Ortaklık programı

Mistress Kym'nin Satış Ortaklığı Programında bir satış ortağı olmak için kaydolarak aşağıdaki hüküm ve koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz.

Hakkımızı saklı tutarız:

 • Ortaklık hüküm ve koşullarını zaman zaman bildirimde bulunmaksızın güncelleyebilir ve/veya değiştirebilir. Bu tür değişikliklerden sonra programı kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelecektir.
 • Ortaklık programımızı tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın veya açıklama yapmaksızın durdurabilir, askıya alabilir veya değiştirebiliriz; bu durumda programın durdurulması veya değiştirilmesi üzerine herhangi bir tazminat veya başka bir ödeme alma hakkınız olmayacaktır.
 • sistemim tarafından otomatik olarak izlenen ve raporlanan bağlantılar üzerinden komisyon ödemek
 • yalnızca web sitelerimdeki satış ortaklığı bağlantınıza tıklandığında ve aynı oturum sırasında bir abonelik satın alındığında komisyon ödemek
 • hileli veya yasadışı yöntemlerle kazanılan komisyonların ödemelerini iptal etmek

Yeni hüküm ve koşullara uymamanız halinde hesabınız feshedilecektir. Fesih üzerine, artık Ortaklık programı alanına erişim hakkınız olmayacaktır.

Ortaklık hesap koşulları:

 • Reşit olmalısınız (18 yaş veya üzeri)
 • Hesabınızın güvenliğinden siz sorumlusunuz. Mistress Kym, buna uymamanızla ilgili herhangi bir şeyden sorumlu olmayacaktır.
 • Hesabınızla yapılan her etkinlikten siz sorumlusunuz
 • Birden fazla hesap açamazsınız
 • Ortaklık Programını herhangi bir yasa dışı yetkisiz amaç için kullanamazsınız. Yargı alanınızdaki herhangi bir yasayı (telif hakkı yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmemelisiniz.

Ortaklık programı, Hizmet Şartları'nda belirtilen diğer hususlara tabidir:

 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Sorumluluk Reddi
 • Diğer Sitelere Bağlantılar
 • Sorumluluğun Sınırlandırılması
 • Görevlendirme
 • Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi

 

 1. Complaints

We invite anybody to report illegal, abusive or standards-violating contents.
Your report will be completely confidential. Please use our contact-us page here to get in touch.

 

 1. Content removal

We take all requests seriously and will quickly process and remove any content necessary.

Should you be the victim of, or come across content that you have personal knowledge of as constituting:
non-consensual production and/or distribution of your image; otherwise abusive and/or illegal content; content that reveals personal information;
please send the following:
1. Legal Name
2. URL’s
3. Information Regarding the items to remove

Your report will be confidential. Please use our contact-us page here to get in touch.

Non-consensual content will be removed immediately.
All complaints will be resolved within 1 working day.

 

 1. Modern kölelik karşıtı

Mistresskym.com stands against all forms of modern slavery and human trafficking, sex trafficking or abuse. Modern slavery is a crime and a violation of fundamental human rights. It takes various forms such as slavery, servitude, forced and compulsory labor and human trafficking, all of which have in common the deprivation of a person’s liberty by another, in order to exploit them for personal or commercial gain. We are committed to acting with integrity and mitigating the risk of modern slavery and human trafficking in our business dealings and relationships with our performers and users.

Ayrıca tüm çalışanlara, ortaklara ve tedarikçilere saygılı ve onurlu davranmaya, güvenli çalışma koşulları sağlamaya ve çevreye duyarlı ve etik faaliyetler yürütmeye kararlıyız.

İçeriğin, web sitesinin ve veri işlemcisinin sahibi:

Mantodea
La Nuova Posta Snc
Via Luino 26
IT-21037 Lavena Ponte Tresa (VA)


Son güncelleme: 29 Şubat, 2024