Görmezden gelinen ama onurlandırılan ayaklara tapan

Ayaklarımı arzuluyor, onları yalamak ve sulu ayak parmaklarımı emmek istiyor. Bunu biliyorum ve bu yüzden arzularını görmezden gelerek onu kızdırmayı seviyorum.

Şimdi Katıl videonun tamamını görüntülemek için

My feet worshiper

Of course, he knows he is a submissive and he has to obey my willing. But, deeper inside, he is a real feet worshiper.
For me, it is like playing “reward and punishment”. I allow him to worship my feet, and afterward, I make it hard for him to even smell them…
O acı çekerken ben onu görmezden gelip kitabımı okuyorum. Bu son derece tahrik edici.

Evet, görmezden gelmek sevdiğim, son derece etkili ve tesirli olan bir başka uygulama.

Kendinizi bir itaatkârın yerine koyun:
Arzunuzun nesnesi tarafından görmezden gelinmek sizi nasıl hissettirirdi? O anda değerinizin sıfır olduğunu anlamak ne kadar aşağılayıcıdır? Çığ gibi büyüyen bu çelişkili duyguları yönetmek kolay değildir. Rolünüzde ısrarcı olmak ve kendinizi iyi hissetmeye devam etmek güç ve kararlılık gerektirir.

Bir Metres olarak bunu çok iyi anlıyorum. Bu tür jestlerin ve uygulamaların psikolojik etkilerini biliyorum. Ayrıca itaatkarımı ve zihnini de tanıyorum, bu yüzden çeşitli seanslarda nasıl davranacağımı biliyorum.

Femdom ilişkinizde iletişimi hafife almamak önemlidir. Konuşarak birbirinizi tanırsınız, güçlü ve zayıf yönlerinizi anlarsınız ve diğerini onarılamaz bir şekilde incitme riskini almazsınız.

Ayaklara tapan biri olmak, birçok itaatkârın Metresiyle ilişkisinin başlangıcından itibaren izlediği bir yoldur. Başka bir kişinin vücudunun en alt, "en kirli" kısmına tapınmak her zaman açık değildir. Sorun ya da engel olup olmadığını anlamak ve itaatkarı sevdiği şeyi sevmesi için eğitmek Metresin görevidir.

Femdom da budur, diğerini anlamak ve kişinin zevk hedefine ulaşmak için her şeyi yapmasıdır.

Ayaklarıma tapan kişiye dönersek, ayaklarımı nazikçe tutmasını ve sıcak, nemli diliyle onları şımartmasını sevdiğimi söylemeliyim.
Bu bir zevk ve onu ayaklarımın dibinde, sadık ve itaatkâr görmek beni çok heyecanlandırıyor.

Feet and their meanings

Beyond their utilitarian function of providing support and mobility, feet play a symbolic and intimate role in the intricate choreography of a relationship.

Feet also serve as messengers of emotions. A gentle foot caress or a playful footsie under the table can convey sentiments that words might struggle to articulate. The tenderness of a foot massage after a long day becomes a non-verbal language of care and empathy, a silent acknowledgment of the burdens one carries.

Beyond the physical, feet are symbolic of mutual support. Moreover, the cultural significance of feet cannot be ignored. In many traditions, washing a partner’s feet is a gesture of humility and devotion, symbolizing a willingness to serve and nurture the relationship. The act of intertwining feet, whether while lounging on the sofa or lying in bed, creates a unique and intimate connection, reminiscent of the intricate dance of two souls entwined.

In conclusion, while often taken for granted, the role of feet in a couple’s dynamic is profound. They serve as both a practical means of moving forward and a symbolic expression of submission, devotion, and shared experiences.

My feet worshiper fits perfectly in this role, and behaves accordingly in every situation. I trained him to do so, therefore he obeys and enjoys this lifestyle.