Mistress Kym, bir Metresin ne olduğunu, sahip olması gereken özellikleri ve yaşam tarzını ayrıntılı olarak açıklıyor.
Yapabilirsin Mistress Kym'nin yaşam tarzını keşfedin onun videolarını izleyerek çok şey öğreneceksiniz 😉

Metres nedir?

Metres nedir? A Hanımefendi evli ya da başka biriyle kararlı bir ilişki içinde olan bir erkekle romantik ya da cinsel ilişki içinde olan bir kadındır. Bu terim genellikle erkeğin eşi ya da sevgilisi olmayan ve ilişki karşılığında erkekten duygusal ve/veya maddi destek alan bir kadını tanımlamak için kullanılır.
"Metres" teriminin kadın üstünlüğü ile doğrudan bir bağlantısı yoktur. Metresin tanımı, başka biriyle kararlı bir ilişki içinde olan bir erkekle romantik veya cinsel ilişki içinde olan bir kadındır. Böyle bir ilişkideki güç dinamikleri büyük ölçüde değişebilir ve doğası gereği kadın üstünlüğüne bağlı değildir.

Kadın liderliğindeki bir ilişkide, "Metres" terimi geleneksel, ataerkil bir ilişkiden farklı bir anlam ve çağrışıma sahip olabilir. Kadın liderliğindeki bir ilişkide, Metres hala erkekle romantik veya cinsel bir ilişki içinde olabilir, ancak güç dinamikleri farklıdır ve kadın daha baskın bir rol üstlenir. Kadın liderliğindeki bir ilişkide Metresin özel rolü, ilişkinin belirli dinamiklerine ve ortaklar arasındaki karşılıklı anlaşmaya bağlı olacaktır. Sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki sağlamak için her iki partnerin de beklentileri, ihtiyaçları ve sınırları hakkında açık ve dürüst bir iletişim kurması önemlidir.

Ne'bir metres

Hanımefendinin başlıca özellikleri nelerdir?

Kadın liderliğindeki bir ilişkide bir Metresin belirli rol özellikleri, ilişkinin belirli dinamiklerine ve ortaklar arasındaki anlaşmaya bağlı olacaktır. Bununla birlikte, kadın liderliğindeki bir ilişkide bir Metresin bazı ortak rol özellikleri şunları içerebilir:

 • Teslimiyet: Metres, ilişkideki kadına itaatkar olabilir ve onun kurallarına ve emirlerine uyması beklenebilir.
 • Hizmet: Metres, kadına duygusal destek sağlamak veya ev işlerini yerine getirmek gibi çeşitli şekillerde hizmet edebilir.
 • Zevk: Metresin ilişkideki kadına fiziksel ve/veya cinsel haz sağlaması beklenebilir.
 • Adoration: Metresin ilişkideki kadına hayranlık duyması ve ona tapması beklenebilir.

Kadın liderliğindeki tüm ilişkilerin bu belirli rol özelliklerine sahip olmayacağını ve her ilişkinin kendine özgü dinamiklerinin değişeceğini unutmamak önemlidir. Ek olarak, sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki sağlamak için Metres ve ilişkideki kadın kendi özel rollerini ve sorumluluklarını tartışmalı ve kabul etmelidir.

Örneğin, erkek liderliğindeki bir ilişkide, Metresin erkeğe itaatkar olması ve duygusal destek sağlamak veya ev işlerini yapmak gibi çeşitli şekillerde ona hizmet etmesi beklenebilir. Metresten erkeğe fiziksel ve/veya cinsel haz sağlaması da beklenebilir. Bununla birlikte, bu belirli rol özelliklerinin evrensel olmadığını ve ilişkinin belirli dinamiklerine ve ortaklar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak değişeceğini belirtmek önemlidir. Sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki sağlamak için her iki partnerin de beklentileri, ihtiyaçları ve sınırları hakkında açık ve dürüst bir iletişim kurması önemlidir.

Metres yaşam tarzı nedir?

"Metres yaşam tarzı" terimi, başka biriyle kararlı bir ilişki içinde olan bir erkekle romantik veya cinsel bir ilişki içinde olan bir kadının genel yaşam tarzını ifade edebilir. Bununla birlikte, bir Metres yaşam tarzının özellikleri, bireysel duruma bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Bazı kadınlar için Metres olmak ayrı bir ev tutmayı ve gizli bir hayat sürmeyi, erkekle yakın ilişki dışında sınırlı veya seyrek temas kurmayı içerebilir. Diğerleri için ise Metres ilişkisi daha açık bir şekilde kabul edilen bir bağlantı içerebilir ve Metres erkeğin hayatında ikincil veya ikincil benzeri bir rol üstlenebilir.

Bir Metresin yaşam tarzı, ilişki karşılığında hediyeler, mali destek veya diğer tazminat biçimleri gibi maddi faydalar da içerebilir. Bununla birlikte, Metres olmak duygusal ve psikolojik olarak da zorlayıcı olabilir, çünkü kadın tek eşli olmayan veya geleneksel olmayan bir ilişki içinde olmakla ilişkili güvensizlik, suçluluk veya damgalanma duygularıyla karşı karşıya kalabilir.

Genel olarak, Metres yaşam tarzı genellikle toplumsal normların dışında kabul edilir ve tartışmalı veya tabu olarak görülebilir. Bir Metres ilişkisindeki her iki partnerin de açık ve dürüst iletişim kurması ve kendi bireysel koşullarına ve arzularına göre bilinçli seçimler yapması önemlidir.

Erkeği ile ilişkisinde bir Metresin rolü nedir? Ve erkeğin rolü nedir?

Bir Metres ilişkisindeki güç dinamikleri, bireysel duruma ve ortaklar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bazı durumlarda, Metres ilişkide baskın bir role sahip olabilir ve erkek ona itaatkar olabilir. Diğer durumlarda, erkek baskın bir role sahip olabilir ve Metres ona çeşitli şekillerde hizmet eder. Her bir partnerin belirli rolleri ve sorumlulukları, ilişkinin bireysel dinamiklerine ve partnerler arasındaki anlaşmaya bağlı olacaktır.

Genel olarak, bir Metres ilişkisindeki erkek genellikle birincil ortak olarak kabul edilir ve Metres ikincil veya ikincil benzeri bir ortak olarak hizmet eder. Erkek, ilişki karşılığında Metres'e duygusal, finansal veya maddi destek sağlayabilir.

Bir Metres ilişkisindeki her iki partnerin de sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki sağlamak için beklentileri, ihtiyaçları ve sınırları hakkında açık ve dürüst bir iletişim kurmaları önemlidir. Güç dinamikleri ve belirli roller ve sorumluluklar, bireysel koşulları ve arzuları dikkate alınarak her iki ortak tarafından tartışılmalı ve üzerinde anlaşmaya varılmalıdır.

Bazı Metres ilişkilerinde, Metres aslında çifti yöneten kişidir ve güçlü ve güçlü ortak olarak kabul edilir. Bu ilişkilerde, metres baskın bir rol üstlenebilir ve erkek ona duygusal destek sağlamak veya arzularını yerine getirmek gibi çeşitli şekillerde hizmet edebilir.

Bir Metres ilişkisindeki her iki partnerin de sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki sağlamak için beklentileri, ihtiyaçları ve sınırları hakkında açık ve dürüst bir iletişim kurmaları önemlidir. İlişki içindeki belirli güç dinamikleri ve roller, bireysel koşulları ve arzuları dikkate alınarak her iki ortak tarafından tartışılmalı ve üzerinde anlaşmaya varılmalıdır.

Tüm Metres ilişkilerinin bu şekilde yapılandırılmadığını ve her ilişkinin özelliklerinin değişeceğini belirtmek gerekir. Bununla birlikte, Metresin baskın partner olduğu bir Metres ilişkisinde, genellikle ilişkinin dinamiklerini yönlendirmede ve düzenlemenin şartlarını belirlemede öncü bir rol oynayacaktır.

Bir Metresin belirlemesi gereken olağan sınırlar

Metresin baskın partner olduğu bir Metres ilişkisinde, net sınırlar koyması ve ilişkinin kurallarını ve beklentilerini belirlemesi önemlidir. Belirlemeyi düşünebileceği bazı sınırlar şunları içerir:

 • İletişim: Metresin partneriyle net iletişim hatları kurması ve her iki partnerin de ihtiyaçlarını, arzularını ve endişelerini rahatça tartıştığından emin olması gerekebilir.
 • Zaman taahhüdü: Metresin, ilişkiye vermek istediği zaman ve ilgi miktarı konusunda sınırlar belirlemesi ve bunun hayatının diğer yönlerine müdahale etmediğinden emin olması gerekebilir.
 • Fiziksel yakınlık: Metresin, rahat olduğu cinsel aktivitelerin sıklığı ve türleri de dahil olmak üzere fiziksel yakınlık konusunda sınırlar belirlemesi gerekebilir.
 • Finans: Hanımefendinin, eşinden almak istediği mali yardım miktarı ve bunun hangi koşullar altında sağlanacağı da dahil olmak üzere, mali destek konusunda sınırlar belirlemesi gerekebilir.
 • Sosyal etkileşimler: Metresin, toplum içinde veya partnerin diğer arkadaşlarının ve ailesinin önünde rahat olduğu maruz kalma seviyesi de dahil olmak üzere sosyal etkileşimlerle ilgili sınırlar belirlemesi gerekebilir.
 • Gizlilik: Metresin, partnerinden beklediği gizlilik düzeyi ve ilişkiyle ilgili bilgilerin hangi koşullar altında paylaşılabileceği de dahil olmak üzere, mahremiyet ve gizlilik konusunda sınırlar belirlemesi gerekebilir.

Bunların sadece örnekler olduğunu ve bir Metresin belirleyebileceği belirli sınırların kendi bireysel koşullarına ve arzularına bağlı olacağını unutmamak önemlidir. Her iki partner de beklentileri ve ihtiyaçları hakkında açık ve dürüst bir iletişim kurarak her ikisi için de işe yarayan net sınırlar belirlemelidir.

Bir Metresin partnerinin genellikle güvenli bir kelimesi var mıdır?

Bu güvenli kelime kullanımı Bir Metres ilişkisinde güvenli sözcükler, belirli dinamiklere ve ilgili faaliyetlere bağlı olabilir. Güvenli kelime, her iki partner tarafından üzerinde anlaşmaya varılan ve belirli bir faaliyetin veya durumun rahatsız edici veya güvensiz hale geldiğini belirtmek için kullanılan bir kelime veya ifadedir.

Bazı Metres ilişkilerinde, özellikle BDSM (esaret ve disiplin, baskınlık ve boyun eğme, sadizm ve mazoşizm) faaliyetlerini içeren ilişkilerde, her iki partnerin de katıldıkları faaliyetler konusunda rahat olmalarını sağlamak ve baskın partnerin itaatkâr partnerin sıkıntıda olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde belirtmesi için bir yol sağlamak için güvenli bir kelime kullanılabilir.

Diğer Metres ilişkilerinde, ilişkinin dinamikleri BDSM aktivitelerini içermiyorsa veya her iki partner de belirledikleri aktiviteler ve sınırlar konusunda rahatsa, güvenli bir kelime gerekli olmayabilir.

lp geri

Bir Metres hizmetleri için para alır mı?

Bazı Metres ilişkilerinde Metres, hizmetleri karşılığında partnerinden mali destek veya tazminat alabilir. Bu tazminat hediyeler, ödenekler veya diğer finansal destek biçimleri şeklinde olabilir. Düzenlemenin ayrıntıları, çiftin bireysel koşullarına ve üzerinde anlaştıkları şartlara bağlı olacaktır.

Diğer Metres ilişkilerinde, Metres hizmetleri karşılığında maddi tazminat almayabilir. Bunun yerine, ilişki duygusal destek, arkadaşlık veya diğer finansal olmayan faydalara dayalı olabilir.

Bir Metres ilişkisinde para alışverişinin karmaşık yasal ve etik sorunları gündeme getirebileceğini ve her iki tarafın da böyle bir anlaşmaya girmeden önce bunun sonuçlarını anlamasının önemli olduğunu belirtmek önemlidir. Ayrıca, bazı ülkelerde cinsel hizmetler için para alışverişi yasa dışıdır ve yerel yasaların farkında olmak ve bunlara uymak önemlidir.

Nihayetinde, bir Metresin hizmetleri için maddi tazminat alıp almayacağı kararı, her iki partner arasındaki anlaşmaya ve ilişkinin özel koşullarına dayanmalıdır.

Bu mali tahakküm olarak değerlendirilebilir mi?

Metres Finansal hakimiyet nedir? Finansal hakimiyet, baskın partnerin (genellikle "finansal dominatrix" olarak adlandırılır) itaatkar partnerin finansal kaynakları üzerinde kontrol sahibi olduğu BDSM'nin (esaret ve disiplin, baskınlık ve boyun eğme, sadizm ve mazoşizm) bir alt kategorisidir. Bir finansal tahakküm ilişkisinde, itaatkâr partner baskın partnere mali kaynakları üzerinde kontrol verebilir ve hediyeler göndermek, haraç ödemek veya baskın partnere kredi kartı veya banka hesapları üzerinde kontrol vermek gibi faaliyetlerde bulunabilir.

Metresin partnerinden maddi tazminat veya destek aldığı bir Metres ilişkisinde, para alışverişi Metresin baskın partner ve partnerinin itaatkar partner olduğu bir BDSM dinamiğinin parçasıysa, bu finansal tahakküm olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, tüm metres ilişkileri BDSM dinamiklerini içermez ve finansal tazminat veya destek içeren tüm metres ilişkileri finansal tahakküm olarak kabul edilemez.

Mali tahakkümün son derece kişisel ve bireysel bir dinamik olduğunu ve bir çift için mali tahakküm olarak kabul edilen şeyin bir başkası için mali tahakküm olarak kabul edilmeyebileceğini unutmamak önemlidir. Bir mali tahakküm ilişkisinde yer alan belirli dinamikler ve faaliyetler, ortaklar arasındaki anlaşmaya ve belirledikleri şartlara bağlı olacaktır.

Peki, bir erkeğe hükmettikten sonra bir metresin ödülü nedir?

Metresin baskın bir role sahip olduğu ve partnerinin itaatkar olduğu bir Metres ilişkisinde, Metres için ödül, ilişkide yer alan belirli dinamiklere ve faaliyetlere bağlı olarak değişebilir. Ödül psikolojik, duygusal veya fiziksel olabilir ve şunları içerebilir:

 • Güç ve kontrol: Kontrolde olma ve başka bir kişi üzerinde güç sahibi olma hissi, Metres için başlı başına bir ödül olabilir.
 • Mali tazminat: Daha önce de belirtildiği gibi, bazı Metres ilişkilerinde, Metres partnerinden maddi tazminat veya destek alabilir. Bu tazminat Metres için bir ödül olabilir.
 • Cinsel zevk: Metres, itaatkâr partneriyle olan faaliyetlerinden ve etkileşimlerinden cinsel zevk alabilir.
 • Duygusal tatmin: Metres, ister güç dinamiği yoluyla isterse partneriyle kurduğu bağ ve arkadaşlık yoluyla olsun, ilişki tarafından duygusal olarak tatmin edilmiş hissedebilir.
 • Kişisel memnuniyet: Metres, partnerine başarılı bir şekilde hükmetmekten ve onu kontrol etmekten kişisel bir tatmin ve başarı duygusu hissedebilir.

Bir Metres için ödülün, ilişkinin özel koşullarına ve dinamiklerine bağlı olacağını ve bir Metresten diğerine değişeceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, ilişkinin her iki taraf için de sağlıklı ve tatmin edici olmasını sağlamak için bir Metres ilişkisindeki her iki tarafın da beklentileri ve hedefleri hakkında açık ve dürüst bir iletişim kurması önemlidir.

Bir metresin psikolojik gücü nedir?

Bir BDSM ilişkisinde baskın rolde olan bir Metresin, rolünü etkili ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmesi için genellikle belirli psikolojik güçlere sahip olması gerekir. Bu güçlü yönler şunları içerebilir:

 • Duygusal istikrar: Bir BDSM ilişkisinde Metres olmak duygusal olarak zorlayıcı olabilir ve kişinin kendi duygularını yönetme ve ilişkinin dinamikleri üzerinde kontrolü sürdürme becerisini gerektirir.
 • Güven: BDSM ilişkisindeki bir Metresin kendine ve yeteneklerine yüksek düzeyde güvenmesi ve partneri üzerindeki hakimiyetini rahatça ortaya koyması gerekir.
 • İyi iletişim becerileri: İletişim her ilişkide ve özellikle de karmaşık güç dinamiklerinin söz konusu olabileceği BDSM ilişkilerinde kilit öneme sahiptir. BDSM ilişkisindeki bir Metresin, ne istediği ve ne beklediği konusunda partneriyle etkili ve açık bir şekilde iletişim kurabilmesi gerekir.
 • BDSM uygulamaları hakkında bilgi: BDSM ilişkisindeki bir Metres, BDSM uygulamaları hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmalı ve tüm faaliyetlerin her iki ortak için de güvenli ve rızaya dayalı olmasını sağlayabilmelidir.
 • Yaratıcılık: BDSM ilişkisindeki bir Metresin, ilişkiyi dinamik ve heyecanlı tutmak için yeni ve ilgi çekici BDSM senaryoları ve aktiviteleri yaratabilmesi gerekir.

Bunların genel özellikler olduğunu ve BDSM ilişkilerindeki tüm Metreslerin bu güçlü yönlerin hepsine sahip olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, bir BDSM ilişkisindeki her iki partnerin de kendi fiziksel ve duygusal güvenliklerine öncelik vermeleri ve BDSM uygulamalarına yalnızca kendi konfor seviyeleri ve üzerinde anlaşmaya varılan kurallar dahilinde katılmaları her zaman önemlidir.

ve zayıflık?

Tüm bireyler gibi, BDSM ilişkisindeki bir Metres de rolünü yerine getirme yeteneğini etkileyen kişisel zayıflıklara sahip olabilir. Bazı yaygın zayıflıklar şunları içerebilir:

 • Duygusal güvensizlik: BDSM ilişkisindeki bir Metres, güvensizlik veya kendinden şüphe duyma duygularıyla mücadele edebilir, bu da kendine olan güvenini zayıflatabilir ve hakimiyetini etkili bir şekilde ortaya koyma yeteneğini etkileyebilir.
 • Zayıf iletişim becerileri: BDSM ilişkisindeki bir Metresin partneriyle etkili ve açık bir şekilde iletişim kurabilmesi gerekir ve iyi iletişim becerilerinin eksikliği yanlış anlamalara ve ilişki zorluklarına yol açabilir.
 • BDSM uygulamaları hakkında bilgi eksikliği: BDSM uygulamaları konusunda bilgili olmayan bir Metresin, güvenli olmayan veya partneriyle üzerinde anlaşmaya varılan sınırların ötesine geçen faaliyetlerde bulunma olasılığı daha yüksek olabilir.
 • Sınırlarla ilgili zorluk: BDSM ilişkisindeki bir Metresin partneriyle net sınırlar belirleyebilmesi ve sürdürebilmesi gerekir ve bazı kişiler bunu yapmakta zorlanabilir ve bu da ilişkide zorluklara yol açabilir.
 • Fiziksel sınırlamalar: Bazı BDSM aktiviteleri yüksek düzeyde fiziksel uygunluk veya hareketlilik gerektirebilir ve fiziksel sağlığı iyi olmayan bir Metres, BDSM ilişkisindeki rolünü yerine getirmekte zorlanabilir.

Bunların genel zayıflıklar olduğunu ve BDSM ilişkilerindeki tüm Metreslerin bu özel sınırlamalara sahip olmayabileceğini akılda tutmak önemlidir. Ayrıca, bir BDSM ilişkisindeki her iki partnerin de kendi fiziksel ve duygusal güvenliklerine öncelik vermeleri ve BDSM uygulamalarına yalnızca kendi konfor seviyeleri ve üzerinde anlaşmaya varılan kurallar dahilinde katılmaları her zaman önemlidir.

Bir kadın kendisinin bir Metres olup olmadığını nasıl anlayabilir?

Metres olmanın ne anlama geldiğine dair belirlenmiş bir tanım yoktur, çünkü rol belirli bir ilişkiye ve ilgili kişilere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bununla birlikte, bir BDSM ilişkisindeki bir Metresin bazı ortak özellikleri, partnerleri üzerinde kontrol veya hakimiyet kurma arzusu, BDSM faaliyetlerinden ve güç dinamiklerinden zevk alma ve ilişkide baskın bir rol üstlenmeye istekli olmayı içerir.

Kendinizi bir Metres olarak tanımlayıp tanımlamadığınızdan emin değilseniz, aşağıdaki soruları düşünebilirsiniz:

Cinsel veya yakın bir ilişkide partneriniz üzerinde kontrol veya hakimiyet sahibi olmaktan hoşlanıyor musunuz?

BDSM aktivitelerini veya güç dinamiklerini cinsel veya duygusal olarak tatmin edici buluyor musunuz?

İlişkilerinizde baskın bir rol üstlenmekten ve partnerinizle aranızdaki cinsel veya yakın dinamikleri yönlendirmekten memnun musunuz?

Bu sorulara evet yanıtı verdiyseniz, kendinizi bir Metres olarak tanımlayabilirsiniz. Doğru veya yanlış bir cevap olmadığını ve en önemli şeyin kendi arzularınızı ve sınırlarınızı anlamanız ve bunlarla rahat olmanız olduğunu unutmamak önemlidir. Cinselliğinizin bu yönünü daha fazla keşfetmekle ilgileniyorsanız, BDSM ve alternatif cinsellikler hakkında bilgili bir terapistle konuşmayı veya daha fazla bilgi edinebileceğiniz ve ilgi alanlarınızı paylaşan diğer kişilerle bağlantı kurabileceğiniz kaynakları ve toplulukları aramayı düşünebilirsiniz.