Conformitatea GDPR a industriei pentru adulți


Introducere

Această notificare de addendum la GDPR este transmisă prin www.mistresskym.com. Scopul acestei politici este de a vă explica modul în care gestionăm și protejăm informațiile dvs. personale. Dacă nu sunteți de acord cu următoarea politică, este posibil să doriți să încetați să mai vizualizați/utilizați acest site web și să vă abțineți de la a ne transmite datele dvs. personale.

www.mistresskym.com se angajează să protejeze, să protejeze, să proceseze în siguranță și să proceseze în siguranță datele dvs. personale în conformitate cu GDPR.

GDPR Addendum este o implementare și o completare a regulamentului existent. Termeni și condiții de utilizare și Politica de confidențialitate.

Putem completa sau modifica acest addendum din când în când, iar orice modificare intră în vigoare imediat. Prin urmare, vă rugăm să vă faceți timp să îl revizuiți din când în când.

 

Definiția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă o informație care are ca scop identificarea unei persoane. Există identificatori unici (de exemplu, adresa de e-mail) sau alte informații (de exemplu, o fotografie încărcată), iar toate acestea sunt considerate date cu caracter personal.

 

Principiile cheie ale GDPR

www.mistresskym.com respectă principiile de protecție a datelor enumerate în Regulamentul general al UE privind protecția datelor. Politica noastră privind GDPR cuprinde următoarele principii-cheie: (a) Legalitate, corectitudine și transparență, (b) Limitarea scopului, (c) Minimizarea datelor, (d) Exactitate, (e) Limitarea stocării, (f) Integritate și încredere, (g) Responsabilitate.

 • (a) Legalitate, echitate și transparență: colectarea de date trebuie să fie corectă, să aibă un scop legal și trebuie să fie deschisă și transparentă în ceea ce privește modul în care vor fi utilizate datele.
 • (b) Limitarea scopului: datele pot fi colectate numai pentru un anumit scop.
 • (c) Minimizarea datelor: orice date colectate trebuie să fie necesare și neexcesive pentru scopul urmărit.
 • (d) Precizia: datele pe care le deținem trebuie să fie exacte și actualizate.
 • (e) Limitarea depozitării: nu putem stoca datele mai mult decât este necesar.
 • (f) Integritatea și confidențialitatea: datele pe care le deținem trebuie să fie păstrate în condiții de siguranță și securitate.
 • (g) Responsabilitate: garantăm conformitatea cu principiile de protecție a datelor.

 

Motivul legitim pentru a fi în conformitate cu GDPR

Cel puțin unul dintre următoarele temeiuri legale prevăzute în GDPR trebuie să se aplice ori de câte ori o companie prelucrează date cu caracter personal:

 • Consimțământ: persoana și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice.
 • Contract: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care vizitatorul este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
 • Obligație legală: prelucrarea este necesară pentru a respecta legea.
 • Interese vitale: prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale vizitatorului.
 • Sarcină publică: prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o sarcină de interes public sau o funcție oficială cu un temei juridic clar.
 • Interese legitime: prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale organizațiilor sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanei în cauză.

 

Acuratețe și relevanță

Ne vom asigura că toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt exacte, adecvate, relevante și nu sunt excesive, având în vedere scopul pentru care au fost obținute. Nu vom prelucra datele cu caracter personal obținute pentru un anumit scop în alte scopuri care nu au legătură cu acesta, cu excepția cazului în care persoana în cauză și-a dat acordul în acest sens sau se așteaptă în mod rezonabil la acest lucru.

Persoanele fizice pot solicita să corectăm datele personale inexacte care le privesc. Dacă considerați că informațiile sunt inexacte, trebuie să ne informați prin intermediul site-ului nostru formular de contact.

 

Securitatea datelor

Asigurăm un nivel ridicat de securitate a tuturor informațiilor personale pe care le deținem prin utilizarea unor tehnologii de stocare a datelor securizate și a unor proceduri precise privind modul în care stocăm, accesăm și gestionăm aceste informații. Metodele noastre îndeplinesc cerința de conformitate cu GDPR. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, ținem cont în special de riscurile pe care le prezintă prelucrarea, în special de o încălcare a datelor cu caracter personal.

 

Păstrarea datelor

Trebuie să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă de timp nu mai lungă decât este necesar. Atâta timp cât sunteți clientul nostru, ne rezervăm dreptul de a păstra toate datele de care avem nevoie pentru a ne îndeplini obligația contractuală. Nimic mai mult decât atât. Dar, puteți oricând să vă descărcați datele, să ne întrebați ce date avem, să descărcați aceste date și să vă retrageți consimțământul pentru ca aceste date să stea pe serverele noastre. Puteți face acest lucru cu ușurință din secțiunea "Contul meu" sau contactându-ne prin intermediul site-ului nostru formular de contact. Dacă decideți să vă anulați abonamentul la noi, vom anula majoritatea datelor cu caracter personal referitoare la persoana dumneavoastră în câteva ore. Păstrăm înregistrările financiare doar până când ne îndeplinim obligațiile legale.

 

Drepturile persoanelor fizice

Persoanele fizice au drepturi pe care trebuie să le respectăm și să le îndeplinim cât mai bine posibil. Trebuie să ne asigurăm că persoanele fizice își pot exercita drepturile în următoarele moduri:

 

 • Dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal deținute despre dumneavoastră.
 • Dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete.
 • Dreptul la ștergere ("a fi uitat") de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când nu mai există o nevoie reală de a le deține și de a le prelucra.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal în cazuri specifice.
 • Dreptul la portabilitatea datelor vă permite să obțineți datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format care poate fi citit automat și să le trimiteți unor terțe părți.
 • Dreptul de a obiecta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing.
 • Drepturi în legătură cu luarea automată a deciziilor și crearea de profiluri să poată obține intervenția umană, să își exprime punctul de vedere și să obțină explicații.

 

Cum și de ce prelucrăm datele cu caracter personal

Legea GDPR permite organizațiilor să utilizeze datele cu caracter personal numai dacă acestea sunt conforme cu reglementările. În principal, datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a se asigura că serviciile funcționează bine pentru utilizatori și pentru a îndeplini interesele legitime ale acestora sau ale altor părți, atunci când aceste interese nu sunt anulate de drepturile persoanei.

În general, prelucrarea datelor cu caracter personal include o gamă largă de operațiuni efectuate asupra informațiilor cu caracter personal, inclusiv colectarea, stocarea, utilizarea sau punerea lor la dispoziția persoanelor fizice pentru rectificarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

 

Păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal

Putem păstra datele dvs. cu caracter personal în cazul în care o astfel de păstrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

Rețineți că, dacă solicitați ștergerea completă a datelor dvs. personale, și contul și abonamentul dvs. vor fi șterse și dezactivate.

 

Despre cookie-uri

Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere) care este trimis de un server web către un browser web și este stocat de către browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server. De obicei, cookie-urile nu conțin informații care să permită identificarea personală a unui utilizator.

Pentru mai multe informații în acest sens, puteți consulta pagina Aspecte importante ale GDPR.

 

Informații de contact

Pentru a adresa orice alte întrebări sau comentarii cu privire la această politică GDPR și la practicile noastre de confidențialitate pe subiecte în care nu este deja prevăzut un proces de solicitare mai sus, contactați-ne prin intermediul site-ului nostru formular de contact.

 

Actualizat la 1 iulie 2019